Kiểm tra thông tin tên miền – Whois tên miền

Sử dụng công cụ bên dưới để tra cứu / kiểm tra thông tin tên miền, tức Whois của tên miền online. Kết quả sẽ bao gồm tất cả thông tin Whois cần kiểm tra như ngày đăng ký, ngày hết hạn, thông tin chủ sở hữu, địa chỉ, liên lạc,… của tên miền đó. […]

Kiểm tra IP của trang Web

Sử dụng công cụ bên dưới để tra cứu địa chỉ IP của một tên miền nhất định. Kết quả sẽ bao gồm các địa chỉ IP, bản ghi DNS, Namserver,… nhận được từ máy chủ tên miền. Nhập trang Web cần kiểm tra thông tin IP vào bên dưới: Địa chỉ IP và tên […]

Kiểm tra địa chỉ IP hiện tại

Địa chỉ IP hiện tại của tôi Công cụ kiểm tra địa chỉ IP hiện tại của bạn trực tuyến, online. Kết quả địa chỉ IP được hiển thị ngay bên dưới, có thể sử dụng ngay không cần thao tác gì. Tại sao cần biết địa chỉ IP? Biết được địa chỉ IP của […]