Kiểm tra IP của trang Web

Sử dụng công cụ bên dưới để tra cứu địa chỉ IP của một tên miền nhất định. Kết quả sẽ bao gồm các địa chỉ IP, bản ghi DNS, Namserver,… nhận được từ máy chủ tên miền.

Nhập trang Web cần kiểm tra thông tin IP vào bên dưới:

Địa chỉ IP và tên miền

Hệ thống tên miền, còn được gọi là DNS, là thành phần chính của Internet. DNS nhiệm vụ phân giải một tên miền đến một địa chỉ IP tương ứng. Mọi người có xu hướng thấy khó nhớ các chuỗi số dài. Thay vào đó, việc nhớ một tên miền sử dụng các từ sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, các thiết bị điện tử sử dụng các luồng 1 và 0 để liên lạc. Cách duy nhất để một máy tính liên lạc với máy tính khác là nhận dạng duy nhất. Nhận dạng phương thức được sử dụng trên Internet là theo địa chỉ IP.

Dưới đây là các bước đơn giản quá trình tra cứu địa chỉ IP của một trang web:

  • Người dùng nhập một tên miền vào trình duyệt Internet của họ. (congcuhay.com)
  • Máy tính gửi tên miền dưới dạng yêu cầu DNS đến Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của người dùng.
  • ISP xác định nếu có địa chỉ IP được liên kết với tên đó;
  • Nếu không, ISP sẽ chuyển tiếp yêu cầu đến các nhà cung cấp khác trong nỗ lực định vị bản ghi DNS có chứa dữ liệu.
  • Sau khi tìm thấy bản ghi, địa chỉ IP của tên miền được trả về cho người dùng.
  • Bây giờ, máy tính của người dùng có thể giao tiếp trực tiếp với máy chủ.

Nhiều người so sánh DNS với một “danh bạ điện thoại”, đó là sự đơn giản hóa của một hệ thống rất phức tạp.