Chuyển số (1, 2, 3) thành chữ (một, hai, ba)

Công cụ chuyển đổi số thành chữ, thường được sử dụng phổ biến để đổi số tiền bằng số sang số tiền viết bằng chữ. Để sử dụng chỉ cần gõ/dán chữ số vào khung bên dưới và nhấn nút Gửi, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi cho bạn.

Lưu ý

Để đảm bảo hệ thống chuyển đổi chữ số thành chữ hoạt động ổn định giá trị một số tối đa được giới hạn từ 1.000.000.000.000 (1000 tỷ) trở lại.

Giá trị nhập vào phải là số nguyên dương.