Nhanh chóng để cấp trên hoặc khách hàng kiểm tra

Trong quá trình làm việc, một trong những tình huống khó khăn nhất là phải thay đổi đột ngột phương hướng triển khai công việc theo yêu cầu của lãnh đạo hoặc khách hàng. Đặc biệt là khi quyết định thay đổi này diễn ra ngay trước thời hạn chót, khiến bạn trở tay không […]

Kỹ năng báo cáo: Trả lời những điều được hỏi

Trong quá trình Báo cáo-Liên lạc-Thảo luận, đôi khi bạn sẽ nhận được câu hỏi từ đối phương. Chẳng hạn, khi được hỏi “Vậy cậu đã hẹn được anh A chưa?”, bạn sẽ trả lời như thế nào? Khi đó, có lẽ nhiều người sẽ trả lời rằng “Anh A đang đi công tác”, như […]

Kỹ năng báo cáo 2: Trình bày theo trình tự

Mặc dù cùng là một bản báo cáo, người khác luôn báo cáo rất trôi chảy, nhưng đến lượt bạn thì lại bị tra vấn, hỏi ngược lại rất nhiều… Bạn đã bao giờ rơi vào tình thế như vậy chưa? Trong đại đa số các trường hợp, nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ […]